CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT


 Khách Hàng Thành Viên

  • Khách hàng có tổng hóa đơn mua hàng trên 3,000,000đ trong vòng 1 năm
  • Khách hàng thành viên được chiết khấu trực tiếp 10% trên tổng hóa đơn trong vòng 1 năm kể từ ngày đạt mốc 30 điểm


Điều Kiện Áp Dụng

  • Không áp dụng chung ưu đãi với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Được áp dụng khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua hàng online.
  • Không được quy đổi giá trị chiết khấu ra tiền mặt.

Lưu ý

  • Các chính sách trên áp dụng từ ngày 15/03/2018 cho đến ngày 25/02/2021
  • Trong mọi trường hợp, quyết định của 2September là quyết định cuối cùng.

0 sản phẩm